เครื่องย่อส่วนอัศจรรย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ ศรีจันทร์, เบญจพล เพชรเหลี่ยม, เกษมณี คำอ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ โพยนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวดเป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และยังสามารถนำมาสร้างรายได้ในขนาดที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสามารถทำเป็นอาชีพที่สุจริตได้ ขวดมีหลากหลายขนาดแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นขวดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก ซึ่งการที่เราจะนำไปขายนั้น ต้องผ่านการบิดหรือเหยียบขวดเพื่อที่จะทำให้ขวดมีขนาดเล็กลง ซึ่งทำให้เป็นการเสียแรงและมีพื้นที่ในการเก็บขวดปริมาณมาก ผู้จัดทำจึงคิดค้นเครื่องย่อส่วนอัศจรรย์ในการย่อขนาดของขวดน้ำที่ทำให้ไม่เสียแรงมากและประหยัดพื้นที่ในการเก็บขวด โดยใช้หลักการคลัทช์รถยนต์มาช่วยในการลดแรงขณะที่กำลังย่อขนาดของขวดน้ำอยู่