การศึกษาพลังงานไฟฟ้าจากเทอร์โมอิเล็กทริกเพื่อพัฒนาเป็นเตาไฟผลิตกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา วันริโก, ปภัสสร ยอดมาลี, นิยะดา พาตาโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญา สัมพะวงศ์, ณัชชา สวัสดิ์ทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ช่วยพัฒนากระบวนการเทอร์โมอิเล็กทริก ที่สามารถนำมาสร้างเป็นเตาไฟ เพื่อใช้ความร้อนของถ่านและความเย็นของน้ำ ส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ โดยจากหลักการนี้สามารถพัฒนาสร้างเป็นเตาไฟหมูกระทะที่สามารถให้ความร้อนแก่อาหาร และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า หรือชาร์ทแบตโทรศัพท์มือถือในขณะรับประทานหมูกระทะได้อีกช่วย เป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวัน