ขาเทียมสัตว์จากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญา ชิณพงศ์, ผกาพันธุ์ รังษีสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งที่ช่วยเยียวยาจิตใจของมนุษย์และยังช่วยให้มนุษย์มีระดับความเครียดลดลงอีกด้วย สุนัขเป็นสัตว์ที่คนส่งนใหญ่นิยมเลี้ยงเนื่องมาจากลักษณะนิสัยของสุนัขส่วนใหญ่มักจะขี้เล่น และเป็นสัตว์ที่ฉลาด สุนัขสามารถแปลสัญลักษณ์ต่างๆที่มนุษย์พยายามสื่อ ด้วยลักษณะนี้จึงทำให้สุนัขเข้าใจมนุษย์ได้ แต่ไม่ใช่สุนัขทุกตัวที่จะมีโอกาศได้เล่นสนุก หรือใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปได้ เหมือนสุนัขตัวอื่นๆ เนื่องจาก“ความพิการ”ได้พรากโอกาสเหล่านี้ไปจากเหล่าสุนัขบางตัว ซึ่งสาเหตุหลักที่ ทำให้สุนัขพิการนั่นก็คือ เกิดจากอุบัติเหตุรถชน รถทับหรือผู้ที่ประสงค์ร้าย ทำร้ายร่างกายของสุนัข ทำให้สุนัขได้รับบาดเจ็บทั้งที่ขาและกระดูกสันหลัง

ไม่สารมารถรักษาให้ขากลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม และเหตุนี้จึงทำให้การใช้ชีวิตของสุนัขเปลี่ยนไป จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ที่มนุษย์นำมามาช่วยเหลือสุนัขเพื่อให้ดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ที่มักจะนำมาช่วยในการพยุงสุนัขที่พิการนั่นก็คือ วีลแชร์สุนัข ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไป แต่วีลแชร์บางตัวอาจจะทำให้สุนัขไม่คุ้นชินหรือไม่มีความสะดวกในการดำเนินชีวิต และวีลแชร์บางตัวอาจจะทำให้สุขเกิดแผลกดทับได้เนื่องจากลักษณะไม่อำนวยต่อร่างกายสุนัข เนื่องจากปัจจุบันยางพาราในประเทศไทยมีการผลิตเป็นจำนวนมาก ทำให้ยางพาราล้นตลาด และมีราคาที่ค่อนข้างถูกกว่าเมื่อก่อน ในบางครั้งเกษตกรสวนยางพาราต้องทำลายน้ำยางพาราที่หมดอายุแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ของยางพาราให้ถึงที่สุดหรือต้องขายน้ำยางพาราไปในราคาที่ถูกและต่ำกว่าราคาที่ต้องการจึงทำให้เกษตกรสวนยางพาราขาดทุนจนไม่มีทุนในการทำสวนยางพาราต่อ ปัจจุบันมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากมีการนำยางพารามาแปรรูปเป็นสิ่งต่างๆ และยางพารามีคุณสมบัติหลายประการ เช่น ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อแรงดึง ความทนทานต่อ การฉีกขาด และการกระเด้งตัว เป็นต้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์ขาเทียมสัตว์ที่ทำมาจากยางพารา ซึ่งความสำคัญของขาเทียมสัตว์ที่ทำจากยางพาราจะใช้เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่มีขาพิการให้ทรงตัวอยู่ได้และอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของสัตว์ให้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวก และปกติเหมือนสัตว์ตัวอื่น ซึ่งสามารถใช้ได้กับสุนัขและสัตว์ชนิดอื่นๆที่มีขาพิการและได้จัดทำขึ้นมาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของขาเทียมสัตว์จากยางพารากับขาเทียมสัตว์ที่ได้มีการใช้อยู่ทั่วไป อีกทั้งยังช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมและยังช่วยนำน้ำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ถึงที่สุด