การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครื่องกรองอากาศอัติโนมัติที่ทำด้วยวัสดุที่ต่างกันสามชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร เรืองศรี, ณัฐกิตติ์ สันติประเสริฐ, กนลธร มาเอียด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิธร ณ ระนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาฝุ่นละอองเเละฝุ่นPM2.5 คนส่วนใหญ่เลยหาวิธีช่วยทำให้อากาศดีขึ้นซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการใช้เครื่องกรองอากาศในการกรองอากาศเพื่อให้อากาศดีขึ้นเเต่เครื่องกรองอากาศนั้นมีราคาที่สูงจึงทำให้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะประดิษฐ์เครื่องกรองอากาศขึ้นมาเองโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเเต่มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าวัสดุชนิดใดสามารถนำมากรองอากาศได้ดีกลุ่มของพวกเราจึงนำวัสดุสามชนิดมาทดสอบเพื่อใช้ทำเป็นเเผ่นกรองอากาศในการทำเครื่องกรองอากาศโดยชนิดเเรก คือผักตบชวา ชนิดสอง คือผักตบชวาผสมหินกัมมันตร์ ชนิดสาม คือผักตบชวาผสมเส้นใยผ้า เเละเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานกลุ่มของพวกเราจึงได้ทำให้เครื่องกรองอากาศทั้งสามชนิดนั้นทำงานโดยอัติโนมั้ติ