เซรั่มลดผมร่วงด้วยไบโอตินในหัวหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดลพร ศรีวงษา, รสิตา วิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผมร่วงเป็นปัญหาที่ทำให้เสียบุคลิกและความมั่นใจ ผู้คนจึงสนใจผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงเป็นจำนวนมาก เช่น ในจีนธุรกิจผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงมีมูลค่าสูงถึง 5.65 พันล้านบาท (Tanakorn, 2563) โดยจากการสำรวจพบว่าในปีมีประชากรที่ประสบปัญหาผมร่วงสูงถึง 250 ล้านคน จาก 1,500 ล้านคน ในจํานวนนี้ แบ่งเป็นผู้ชาย 163 ล้านคนและผู้หญิง 88 ล้านคน โดยกลุ่มคนวัย 26-30 ปีประสบปัญหาผมร่วง มากที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.9 ต่อจากนั้น วัย 31-40 ปี ครองสัดส่วนร้อยละ 25.4 และ วัย 18-25 ปี ครองสัดส่วนร้อยละ 24.7 ตามลําดับ (คณะกรรมการสาธารณะสุขและอนามัยแห่งชาติจีน, 2562) โดยผมร่วงมีสาเหตุหลักมาจาก พันธุกรรม เพศ อายุ โรค เชื้อโรค สารเคมี และสุขภาพจิต (ป่วน สุทธิพินิจธรรม, 2560) ปัจจุบันจึงมีการพยายามแก้ปัญหาผมร่วงในหลายวิธีซึ่งแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้ ใช้ยาหรือเครื่องมือรักษา เข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง การปลูกผม ใช้ภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น อัญชัน ใบชะคราม มะกรูด ฯลฯ (เทคโนโลยีชาวบ้าน, 2564) และใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมหรืออาหารเสริม เช่น การทานไบโอติน(Biotin) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามินที่สามารถละลายได้ในน้ำ เป็นกลุ่มของวิตามินบี ที่มีสูตรทั่วไปคือ C10H16O3N2S เป็นกรดที่มีกำมะถันอยู่ด้วยในโมเลกุล มีลักษณะผลึกเป็นรูปเข็มยาว ไม่มีสี ทนแสงสว่าง ทนกรดและด่าง ทนความร้อน เป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกาย มีหน้าที่ ควบคุมการสร้างฮอร์โมนอินซูลิน ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์ การผลัดเซลล์ใหม่ ใช้ในกระบวนการลำเลียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกาย ช่วยในการสังเคราะห์กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว ช่วยให้กระบวนการเผาผลาญไขมันและกรดอะมิโน จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์เอนไซม์ในร่างกาย เป็นโคเอนไซม์ในปฏิกิริยาต่าง ช่วยในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและบำรุงผิวหนัง เล็บ กล้ามเนื้อ ระบบประสาทและเส้นผม (ณัฐดนัย เนียมทอง, 2561) โดยไบโอตินจะไปกระตุ้นการสร้างเคราตินที่เป็นส่วนประกอบหลักของเส้นผมและกระตุ้นการเจริญเติบโตของรูขุมขน (Jennifer T. Haley, 2563) ซึ่งพบได้ในอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น ไข่แดง เครื่องในสัตว์ ข้าวกล้อง นม เนยและผักผลไม้บางชนิด (ณัฐดนัย เนียมทอง, 2561) เช่น หัวหอมใหญ่ซึ่งมีไบโอตินสูงถึง 7.89 ไมโครกรัมต่อหอมใหญ่ 210 กรัม (The world’s healthiest foods, 2565)

เราจึงนำไบโอตินในหอมใหญ่มาพัฒนาเป็นเซรั่มลดผมร่วงด้วยไบโอตินในหัวหอม จากการศึกษาพบว่าไบโอตินในรูปแบบเซรั่มสามารถรับผ่านผิวหนังได้ดีซึ่งสามารถรับได้ทั้งคนปกติและผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผิวหนัง (Yoshio Makino และคณะ, 2542) อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อผู้ที่เป็นวีแกน(Vegan) ที่มักมีปัญหาผมขาดหลุดร่วงง่ายเพราะไม่ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (พญ. ภัคภิญญา แจ้งเจ็ดริ้ว) ซึ่งเซรั่มลดผมร่วงด้วยไบโอตินในหัวหอมสามารถนำไปต่อยอดเป็นในเชิงพานิชย์เพื่อจำหน่ายในตลาดผลิตภัณฑ์รักษาผมร่วงได้