รีเทนเนอร์ดับเบิ้ลเม้าส์เพื่อผู้บกพร่องทางร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์, นฤมินทรา พันธ์ยานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รุ่งนภา บุญธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงงาน: รีเทนเนอร์ดับเบิ้ลเม้าส์เพื่อผู้บกพร่องทางร่างกาย

คณะผู้จัดทำ: นางสาวพัทธนันท์ พรหมสุวรรณ์ , นางสาวนฤมินทรา พันธ์ยานุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษา: นางรุ่งนภา บุญธรรม

ในปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกีฬาอิเล็กโทรนิกส์ (E-Sport) ซึ่งพัฒนาจากการเล่นเกมแบบเดิมๆ เป็นเกมที่ต้องมีการแข่งขันเพื่อชัยชนะ โดยที่ลืมให้ความสำคัญกับคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งก็คือ กลุ่มของผู้บกพร่องทางร่างกาย (Physically handicapped person) โดยส่วนมากอาจมีการแข่งขันกีฬาของผู้ที่มีความบกพร่อง แต่มักจะเป็นแข่งขันกันแค่ในกลุ่มของผู้ที่บกพร่อง แต่สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาแปลกจากผู้อื่น และด้อยกว่าคนปกติ จึงคิดว่าในการเล่นเกมเราสามารถที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถที่จะเล่นด้วยกันกับเราได้ และอวัยวะในส่วนของปาก เป็นเรื่องที่น่าสนใจ เพราะทุกคนสามารถใช้ลิ้นในการบังคับคล้ายกับการบังคับเม้าส์ได้

อุปกรณ์ที่พวกเราได้คิดจะทำจากตัวยึดฟันแบบสั่งทำหรือที่เรียกว่ารีเทนเนอร์แบบครอบใส มีลูกบอลที่มีแม่เหล็กบนชุดรางมีสายเชื่อมต่อรั้งไปยังที่เกี่ยวหลังใบหู มีตัวยึดที่กระชับพอดีนั้นทำจากรอยประทับฟันโดยใช้โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตไกลคอล ซึ่งมันเป็นเทอร์โมพลาสติกชนิดหนึ่ง อีกอย่างในการทำให้เกิดความปลอดภัยในฐานะมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในช่องปากเราจึงใช้ซิลิกอนแทนกาวเพื่อติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด สายไฟฟ้าหุ้มด้วยซิลิกอนบาง ๆ อุปกรณ์สวมใส่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ลิ้นเพื่อเคลื่อนลูกบอลไปข้างหลังและข้างหน้า

โดยสามารถบังคับโดยลิ้นให้เล่นกับเกมส์ที่เราสร้างได้อีกด้วย จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีบกพร่องทางร่างกาย เช่น มือหรือเท้าใช้งานได้ไม่สะดวก

โดยรีเทนเนอร์ดับเบิ้ลเม้าส์ สร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีและอิเล็กโทรนิกส์อีกทั้งยังสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้กลุ่มตัวอย่างได้มีความรู้สึกว่าไม่ด้อยโอกาสไปกว่าผู้อื่น ไม่ใช่เพียงเพราะเล่นได้แค่กลุ่มเดียวแต่สามารถนำมาเล่นกับบุคคลทั่วไปได้อีกด้วยและนำมาต่อยอดเป็นการแข่งขัน