อุปกรณ์ทำกายภาพบำบัดอัตโนมัติเเบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พนธกร คูสกุล, วชิรวิทย์ นิศาพฤกษาชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา มณีสาร, ศรัณย์ นวลจีน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

_