ขี้ไต้จากต้นไมยราบยักษ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนคุณ ทรัพย์สิริโสภา, กัลยรัตน์ ศรีภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขี้ไต้จากต้นไมยราบยักษ์ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 1.ช่วยกำจัดวัชพืชในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 2.นำวัชพืชที่ไร้ประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างรายได้เสริมจากการทำเพื่อจำหน่าย โดยขั้นตอนในการทำขี้ไต้จากต้นไมยราบยักษ์มีด้วยกันทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่1 นำต้นไมยราบยักษ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนลำต้น ใบ ผล มาบดละเอียด ขั้นตอนที่2 นำไมยราบยักษ์ที่บดละเอียดเเล้วมาตากแดดด้วยวิธีธรรมชาติหรือใช้เครื่องอบก็ได้ ขั้นตอนที่3 ทำการเจาะโพรงที่ต้นยางนาเพื่อเก็บน้ำยาง ขั้นตอนที่4 เผาไฟในบริเวณที่เจาะเพื่อให้น้ำยางไหลและทำการจัดเก็บ ขั้นตอนที่5 นำไมยราบยักษ์ที่เตรียมไว้เเล้วมาผสมคลุกเคล้ากับน้ำยางจากต้นยางนาและพักไว้ให้เเห้ง เพื่อให้เป็นเชื้อเพลิงได้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนที่6 นำมาขึ้นรูปด้วยใบไม้หรือใบตอง และใช้ไม้ตอกมัดให้สวยงามเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน หลังจากทำขี้ไต้จากต้นไมยราบยักษ์เสร็จเรียบร้อยเเล้วทางคณะผู้จัดทำจะนำมาทดสอบวัดประสิทธิภาพที่ได้กับขี้ไต้ชนิดอื่น การติดไฟ ระยะเวลาในการติดไฟ ความร้อนอุณหภูมิที่เผาไหม้ได้ และทำการทดลองหาอัตราส่วนของน้ำยางและไมยราบยักษ์ที่เหมาะสมและให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ต่อไปตามลำดับ