เครื่องช่วยฝึกเดินสำหรับกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อส่วนขา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์ภัค อุดมวสุรัตน์, วัชรพล ตรีสัตยสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องฝึกเดินนี้เป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับช่วยฝึกผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาทที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อขาผู้ที่สามารถเข้ารับการทำกายภาพบำบัดด้วยอุปกรณ์ฝึกเดิน ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาท ร่วมกับมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา ส่งผลให้การเดินผิดปกติและทรงตัวได้ไม่ดี สามารถเพิ่มความสม่ำเสมอในการฝึก ช่วยให้สมองเกิดการเรียนรู้จากการฝึกทำซ้ำๆ ทำให้การหัดเดินทำได้รวดเร็วขึ้นช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกเดินได้ในหลายๆ รูปแบบ เช่น การก้าว การลงน้ำหนัก การเดินบนพื้น การขึ้นบันได ลดอาการเมื่อยล้าหรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เนื่องจากการออกแรงหรือใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไป ช่วยเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้ไกลมากขึ้น ช่วยลดภาระในการรับน้ำหนักขณะฝึกเดินให้กับทั้งผู้ป่วยและนักกายภาพบำบัด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเร็ว