ชุดอุปกรณ์ปลูกผักคะน้าพันธุ์ยอดตามทฤษฎีเเก้มลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกรฐ์ คิดรอบ, ศิวัช ต่างจิตร, ภูผา แสงสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาความเเตกต่างของประสิทธิภาพระหว่างการปลูกโดยใช้เเนวทฤษฎีเเก้มลิงเเละการปลูกในกระถางปลูกเเบบธรรมดาโดยใช้ต้นคะน้าพันธุ์ยอดในการทดลองเป็นระยะเวลา50วัน