กล่องฆ่าเชื้อด้วยหลอดUVCจากกล่องวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวี จรัสจินดา, ชินาธิป หนูคล้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชดาภรณ์ สามพรม, ปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากตอนนี้ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากบ้านจึงต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย แต่ของที่เราพกไปด้วยอาจไม่ได้รับการป้องกัน อาทิเช่น กุญแจบ้าน โทรศัพท์ กุญแจรถยนต์ เป็นต้น ดังนั้นในบางครั้งอาจมีเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคติดมากับของเหล่านั้นด้วย และในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิดจากทั่วโลกทั้งสิ้น 541 ล้านคนในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตถึง 6.32 ล้านคน และยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ที่กล่าวเป็นเพียงผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคเพียงโรคเดียว ยังไม่รวมโรคฝีดาษลิง และอื่น ๆ อีกมากมาย จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความต้องการที่จะพัฒนากล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีซีจากวัสดุเหลือใช้