การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของดอกเฟื่องฟ้าเพื่อพัฒนาเป็นชาสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรเมษา ทาทิตย์, ปั้นหยา แก้วรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวัฒน์ชัย ประพาฬ, พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เฟื่องฟ้าเป็นพืชที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากเป็นพืชที่ดอกมีสีสันสวยงามและสามารถดัดหรือปรับแต่งให้มีรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย ดอกเฟื่องฟ้าออกและบานเต็มที่แล้วจะเกิดการร่วงหล่นบนพื้นและปลิวไปทั่วบริเวณที่ปลูก เนื่องจากมีน้ำหนักเบาจึงปลิวง่ายทำให้ทำความสะอาดพื้นที่ได้ยาก จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าดอกเฟื่องฟ้ามีสารเบตานิน สารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทนนิน ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกเฟื่องฟ้าเพื่อพัฒนาเป็นชาสมุนไพร การสกัดสารจากดอกเฟื่องฟ้าโดยใช้น้ำร้อนในอัตราส่วนดอกเฟื่องฟ้าแห้ง 1 กรัมต่อน้ำร้อน 10 มิลลิลิตร ศึกษาเปรียบเทียบผลของระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดและอุณหภูมิของน้ำร้อนที่ใช้ในการสกัดต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH ศึกษาสีของสารละลาย ศึกษาสภาวะที่เหมาะสำหรับการชงชาและพัฒนาเป็นชาสมุนไพรจากดอกเฟื่องฟ้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกเฟื่องฟ้า