การเปรียบเทียบน้ําหมักจุลินทรีย์รดบ่อกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ผดุงกิจ, นัชชา ทิพย์สันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริสวัสดิ์ ราชมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุ้งฝอย เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการกำจัดแบคทีเรียและเชื้อโรคต่างๆภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งฝอยในขั้นตอนการจัดเตรียมบ่อ เพื่อให้พร้อมสำหรับการอนุบาลกุ้งฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้น้ำหมักไร้สารเคมีมารดบ่อกุ้งเพื่อดับกลิ่น เร่งการเจริญเติบโต กำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย แต่ส่วนผสมบางชนิดก็หาได้ยากสำหรับประมงที่มีขนาดเล็ก

คณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นว่าสมควรที่จะได้รับการพัฒนาให้น้ำหมักสามารถทำได้ง่ายในระดับครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำหมักจุลินทรีย์นรดบ่อกุ้งฝอย โดยการหาส่วนผสมบางชนิดที่สามารถหาได้ทั่วไปและมีคณสมบัติคล้ายคลึงกันแต่มีต้นทุนต่ำกว่ามาใช้ทดแทนกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี หรือเรียกอีกอย่างว่า EM ซึ่งคือการใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.2 และโยเกิร์ตพร้อมดื่มมาเป็นส่วนผสมหลักที่ให้จุลินทรีย์ที่มีชีวิต

และคณะผู้จัดทำยังได้เล็งเห็นปัจจัยบางประการที่อาจจะมีผลต่อการเจริญของกุ้งฝอย คือ การไหลเวียนของน้ำภายในบ่อเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย จึงได้จัดทำการทดลองโดยการใช้น้ำหมักที่จัดทำขึ้นทดลองกับบ่อเลี้ยงกุ้ง 2 ชนิด ได้แก่ บ่อลอยระบบน้ำนิ่ง และบ่อลอยแบบระบบน้ำไหลเวียนจากกังหันน้ำ