เยลลี่สารสกัดไลโคปีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภนิดา ธนสมบัติ, กนกวรรณ กตะศิลา, เอ็นดู สุขพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรร้อยละ 89.8 % ไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ ซึ่งผักและผลไม้บางชนิดมีกลิ่นฉุนและรสชาดไม่ถูกปาก ประชากรส่วนมากนิยมรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผักและผลไม้อุดมไปด้วย วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารพฤกเคมี ซึ่งมะเขือเทศ ฟักข้าว และแคร์รอต เป็นผักและผลไม้ที่ประชากรไม่นิยมรับประทาน ซึ่งในผักทั้งสามชนิดนี้มี มี “สารไลโคปีน”จัดอยู่ในสารอาหารที่ดีเยี่ยม เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่ม (แคโรนอยด์) ที่ร่างกายคนไม่สามารถสร้างเองได้ จึงเล็งเห็นว่าคุณค่าของ “สารไลโคปีน มีความสำคัญต่อร่างกายมาก ซึ่งจะมีส่วนมากใน มะเขือเทศ ฟักข้าว และแคร์รอต ผู้จัดทำจึงมีความคิดว่าจะนำ มะเขือเทศ ฟักข้าว และแคร์รอต มาสกัดเอาสารไลโคปีน แล้วนำสารสกัดไลโคปีนมาแปรรูปเป็นเยลลี่เพื่อสะดวกต่อการรับประทาน