เยลลี่สารสกัดไลโคปีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภนิดา ธนสมบัติ, กนกวรรณ กตะศิลา, เอ็นดู สุขพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรร้อยละ 89.8 % ไม่ชอบรับประทานผักและผลไม้ ซึ่งผักและผลไม้บางชนิดมีกลิ่นฉุนและรสชาดไม่ถูกปากประชากรส่วนมากนิยมรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และสารพฤกเคมี ซึ่งมะเขือเทศ ฟักข้าว และแตร์รอต เป็นผักและผลไม้ที่ประชากรไม่นิยมรับประทาน ซึ่งในผักทั้งสามชนิดนี้มี"สารเคมีไลโคปีน"จัดอยู่ในสารอาหารที่ดีเยี่ยม เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่ม(แคโรทีนอยด์)ที่ร่างกายคนไม่สามารถสร้างเองได้ จึงเล็งเห็นว่าคุณค่าของ"สารไลโคปีน"มีความสำคัญต่อร่างกายมาก ซึ่งจะมีมากใน มะเขือเทศ ฟักข้าว และแคร์รอต ผู้จัดทำจึงมีความคิดว่าจะนำ มะเขือเทศ ฟักข้าว และแคร์รอต มาสกัดเอาสารไลโคปีน แล้วนำสารสกัดไลโคปีนมาแปรรูปเป็นเยลลี่เพื่อสะดวกต่อการรับประทาน