การแก้สมการพหุนามกำลังสี่ที่ไม่มีรากตรรกยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชาภัทร สุนทรลิ้มศิริ, อัญชิษฐา ชัยวาณิชกุล, ญาณิศา วงศ์เหลือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มณีรัตน์ วิโรจน์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

https://drive.google.com/file/d/0B3OyDRF4AVIZRzRBVGdzUWl0QjVjRFdoWFJmVVM2NkVuVHJj/view?usp=sharing (สามารถเปิดดู โดยการคัดลอกลิ้งก์ใส่ในเว็บ google ได้เลยนะคะ)