ผลของวัสดุกันกระแทกสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เลียนแบบเส้นโค้งรอบรูปของกระสุนพระอินทร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยชญ์ ไชยวงค์, พิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา, ภารดี สลีสองสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กระสุนพระอินทร์ จัดเป็นกิ้งกือชนิดหนึ่ง ซึ่งชนิดที่พบในประเทศไทยคือ Glomeris marginata มี 12 ปล้อง ต่างจากต่างประเทศที่มีเพียง 11 ปล้อง มีลักษณะลำตัวเป็นปล้องสั้น โดยมีส่วนคอ แผ่นแข็งที่อกและแผ่นเปลือกที่ปลายท้องมีสีน้ำตาลอ่อนกว่าปล้องกลางๆ เล็กน้อย มีนิสัยรักสงบหากโดนรบกวนจะม้วนตัวเอาส่วนขาซ่อนไว้ได้อย่างมิดชิดให้เห็นแต่เปลือกหลังที่เรียบแข็งเหมือนลูกกระสุนกลมๆ และจะเหยียดกางขาตัวเองออกมาคลานดังเดิมหลังจากที่ไม่มีสิ่งเร้ารบกวน กระสุนพระอินทร์กินเศษพืชที่เน่าเปื่อยและเห็ดเป็นอาหาร ชอบอาศัยอยู่ตามที่ชื้น เป็นสัตว์ที่ช่วยกำจัดขยะและผลิตอาหารให้กับพืชในป่า

การอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติ โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ยุคโบราณ เช่น ลำดับฟิโบนัชชี คลื่นในธรรมชาติ จนสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และสมการต่างๆ เช่น สมการเชิงขั้ว ซึ่งเป็นสมการแปลงรูปพิกัดฉากไปเป็นรูปพิกัดเชิงขั้วและในทางกลับกันได้ ทั้งนี้มีการนำมาประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วย ปัจจุบันสามารถสร้างสมการและเส้นโค้งได้จากโปรแกรมแกรมทางคณิตศาสตร์ได้ เช่น โปรแกรม Desmos

จากการศึกษาข้อมูลของกระสุนพระอินทร์ที่กล่าวมาข้างต้น คือกระสุนพระอินทร์ เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่ม Scarvenger ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริโภคซากพืชซากสัตว์ดำรงชีวิตเเละอาศัยอยู่ใต้ซากอินทรีย์เเละม้วนตัวคล้ายทรงกลมเพื่อหลบซ่อนหรืออำพรางตัวจากศัตรูและผู้ล่า ซึ่งคาดว่ารูปทรงน่าจะมีผลต่อการรับเเรงกดทับภายนอกได้จึงสนใจศึกษาเส้นโค้งรอบรูปของกระสุนพระอินทร์เเละความสัมพันธ์ของเส้นโค้งรอบรูปของกระสุนพระอินทร์ขนาดต่างๆ โดยใช้สมการเชิงขั้วเเละโปรเเกรม Desmos ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเเนวทางในการนำสมการเส้นโค้งไปออกเเบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดความเสียหายระหว่างขนส่งได้ ซึ่งเส้นโค้งเหล่านี้ย่อมมีลักษณะเฉพาะตัว ดังมีการนำเส้นโค้งคาร์ดิออยด์มาออกแบบระบบเสียงลำโพงคอนเสิร์ต (เดชฤทธิ์ พลเยี่ยม : 2559)