เครื่องทำความสะอาดชักโครก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐวี เพ็ชรรัตน์, วรพิชชา เห่งหอม, ณฐมนพรรณ วงษ์เสริมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชาติ อินทนิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกมากมาย ทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดฝาชักโครกโดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงมนุษย์โดยสามารถใช้น้ำเปล่าและน้ำยาทำความสะอาดพื้นในการทำความสะอาด โดยขั้นตอนการทำจะนำเซนเซอร์Infrared sensor , Relay sensor, Water Flow sensor ต่อเข้ากับบอร์ด Arduino เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งสกปรกและสิ่งไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ำ โดยเฉพาะบริเวณฝารองนั่งภายในห้องน้ำ