สารอาซาดิเรซตินจากสะเดากำจัดแมลงก้นกระดก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยวัฒน์ ชื่นชาย, วนิดา พรมตอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนี อินทหอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำจัดแมลงก้นกระดกโดยใช้สารอาซาดิเรซตินที่มีอยู่ในสะเดา แมลงชนิดนี้มีสารพีเดอรินที่ส่งผลอันตรายต่อเนิ้อเยื่อของมนุษย์ ทำให้ผู้สสัมผัสโดยตรงมีอาการปวดแสบปวดร้อน หากผู้ที่แพ้รุนแรงอาจเป็นอันตรายได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะใช้สารอาซาดิเรซตินจากสะเดาเนื่องจากมีปริมาณมากกว่าพืชชนิดอื่นมาใช้ในการกำจัดแมลงก้นกระดกโดยการนำเมล็ดสะเดามาสกัดด้วยเอทานอลจะได้สารอาซาดิเรซตินที่ส่งผลต่อแมลงก้นกระดกแต่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยคาดว่าวารอาซาดิเรซตินจสะสะเดาจะสามารถช่วยลดปริมาณของแมลงก้นกนะดกได้