ระบบควบคุมบ่ออนุบาลปูนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วมงคล เสริมเจริญกิจ, ณัฐพนธ์ เอกนิพนธ์, กีรติ โคทังคะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิลปกรณ์ จันทไชย, ดรุณี วีระพรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางคณะผู้จัดทำสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูปูนา เพราะปูนาเป็นสัตว์ที่มีผู้บริโภคจำนวนมาก ขายได้ตลอดทั้งปีสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบและมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 50-60 บาท แต่เนื่องจากปูนาเป็นสัตว์ที่ต้องจำศีลในช่วงฤดูหนาว ทำให้ราคาปูนาในช่วงนี้ค่อนข้างสูงโดยอยู่ที่ประมาณ 80-100 บาท ซึ่งมากขึ้นเกือบเท่าตัว แต่การเลี้ยงดูปูนาในฤดูหนาวนั้นทำได้ยาก เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำเกินไป รวมถึงปัจจัยอื่นที่ควบคุมได้ยากได้แก่เรื่อง อุณหภูมิ ความชื้น ความขุ่นของน้ำในบ่อเลี้ยง ผู้จัดทำจึงได้นำระบบ ไอโอที (IoT : Internet of Things) รวมถึงการใช้บอร์ดควบคุม Wemos MEGA ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ มีพอร์ตการเชื่อมต่อที่มาก ใช้ในการควบคุมการทำงานของบ่อปูนาให้ปรับเปลี่ยนไปตามตัวแปรต่างๆ ผ่านอัลกอรึทึม ได้แก่ การเปิด-ปิดวาล์วไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนน้ำในบ่อเมื่อความขุ่นเกินกำหนด การเปิดใช้งานสปริงเกอร์เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับบ่อเมื่อความชื้นลดลง การเก็บข้อมูลจาก เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดปริมาณแสงอาทิตย์ เซนเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน เป็นตัวแปรในโปรแกรมเพื่อใช้ในการประมวลผล ได้มีการติดตั้งระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติจากการวัดอุณหภูมิโดยหลอดไฟกกขนาด 100w และฮีตเตอร์เพิ่มความร้อนของน้ำ ที่ให้พลังงานความร้อนและควบคุมความร้อนให้อยู่ในระดับอุณหภูมิประมาณ 26- 35 °C และได้นำระบบการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาประยุกต์กับระบบฟาร์ม เพื่อที่จะทำให้ระบบสามารถใช้พลังงานจากตัวเองได้ โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากภายนอก ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของไฟฟ้าได้ การชาร์จแบตเตอรี่เก็บไว้ในระบบเพื่อดึงมาใช้งานเพื่อทำให้ระบบสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี การเลือกใช้พลังงานจากไฟบ้าน เพื่อในกรณีที่แบตเตอร์รี่พลังงานไม่เพียงพอต่อระบบ และยังมีระบบการถ่ายทอดสดวิดิโอจากบ่อ โดยจะมีการติดตั้งกล้องไว้ประจำบ่อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบบ่อปู ผ่านแอพลิเคชั่น Blynk ซึ่งสามารถใช้งานได้จากโทรศัพท์มือถือ ทำให้เจ้าของฟาร์ม ไม่จำเป็นต้องอยู่เฝ้าระบบตลอดเวลา แต่สามารถดูผลการทำงานและอ่านค่าเซนเซอร์ตรวจจับสภาพแวดล้อมบ่อได้ รวมไปถึงมีระบบการควบคุมบ่อแบบ MutiPond-Control ซึ่งเป็นการใช้ประสิทธิภาพของกล่องควบคุมการทำงานในการควบคุมบ่อเลี้ยงปูนาหลากหลายบ่อ เพื่อให้มีความคุ้มค่าต่อการใช้งานมากขึ้น