การพัฒนาประสิทธิภาพเเละคุณสมบัติในการดูดซึมสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโพรพอลิสและสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวเพื่อยับยั้งเชื้อรา Trichophyton spp. ที่เป็นสาเหตุโรคเชื้อราบนผิวหนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พาทิศ ประชุม, ภูริณัฐ เชื้อดวงผุย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคเชื้อราบนผิวหนัง เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย ส่วนใหญ่มักจะมาจากเชื้อรา และแบคทีเรีย โดยจะพบตามส่วนต่างๆของร่างกาย จากการตรวจสอบพบว่า 195 ประเทศทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคกลาก (Dermatophytosis) อยู่ประมาณร้อยละ 20-25 ของประชากรทั่วโลก โดยปกติจะพบมากในเด็กช่วงวัย 1-5 ปี ในการรักษาโรคเชื้อราบนหนังศรีษะส่วนใหญ่มักจะใช้ยารับประทานมากกว่ายาทาภายนอกเนื่องจากไปประสิทธิภาพและเห็นผลเร็วมากกว่าแต่ยารับประทานส่วนมากเป็นสารสังเคราะห์ไม่ได้มาจากธรรมชาติจึงมักมีผลข้างเคียงและเมื่อใช้ยาประทานในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ทำให้ไตและตับทำงานหนัก มีอาการแพ้และผื่นขึ้นตามผิวหนัง เช่น ยา Ketoconazole เมื่อใช้ยาในระยะยาวพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดจากโพพอลิส และน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติเป็นสารปฎิชีวนะ ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำสารสกัดจากโพรพอลิตและน้ำมันมะพร้าวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แชมพู เพื่อศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Trichophyton spp. ที่เป็นสาเหตุของโรคเชื้อราในผิวหนังคน รวมถึงอัตราการดูดซึมของผลิตภัณฑ์แชมพู และศึกษาหาอัตราส่วนของสารที่เหมาะสมในการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แชมพู