การพัฒนาอุปกรณ์ไล่เพลี้ยกระโดดในนาข้าวแบบกระจายกลิ่่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นครินทร์ นามวงค์, วรฤทธิ์ สุยาละ, นางสาว วิภารัตน์ รวยทรัพย์โภคิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาอุปกรณ์ไล่เพลี้ยกระโดดในนาข้าวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาทำให้สารไล่เพลี้ยจากธรรมชาติระเหยไปทั่วบริเวณนาข้าว จึงสามารถไล่เพลี้ยได้ในระยะไกลและไล่ได้เพลี้ยได้จำนวนมากกว่าวิธีไล่เพลี้ยแบบเดิม