การพัฒนาระบบนิเวศเทียมแบบใหม่สำหรับล่อและเลี้ยงแมงจีซอนเพื่อเพิ่มผลผลิตแมงจีซอนและลดปัญหาแมงจีซอนกัดกินรากต้นข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชา เสถียรขจรกิจ, พินิตนันท์ ปงลังกา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการสร้างระบบนิเวศเทียมแบบใหม่เพื่อล่อและเลี้ยงแมงจีซอน และสามารถเพิ่มจำนวนแมงจีซอนเพื่อนำไปจำหน่ายในเชิงพานิชย์ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาแมงจีซอนกัดกินรากต้นข้าว