การเปรียบเทียบคุณภาพของเส้นบะหมี่สดที่ผสมผงเห็ดหูหนูและเส้นบะหมี่สดที่ผสมผงเห็ดชิตาเกะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปมิกา เกรียงเกษม, ธมลวรรณ เพิ่มพลกรัง, มาริสา เคเอส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ สักยิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกวันนี้บะหมี่สดที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้นมีคุณค่าโภชนาการที่ต่ำ เป็นผลให้ทางคณะผู้จัดทำสนใจที่จะเสริมคุณค่าทางโภชนาการในเส้นบะหมี่สดด้วยการเติมผงเห็ด โดยเปรียบเทียบผงจากเห็ดหูหนูดำอบแห้งและเห็ดชิตาเกะอบแห้ง ซึ่งเห็ดหูหนูและเห็ดแชมปิญอง มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต โดยเฉพาะไฟเบอร์ซึ่งมีมากในเห็ดทั้งสองชนิด โดยไฟเบอร์สามารถช่วยในระบบการขับถ่าย เหมาะสำหรับคนที่ท้องผูกและกลุ่มคนที่ลดน้ำหนัก นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอลในเลือด ทั้งนี้คณะผู้จัดทำจึงต้องการนำคุณค่าทางโภชนาการของเห็ดหูหนูและเห็ดชิตาเกะมาใส่ลงในผลิตภัณฑ์บะหมี่สด โดยทำการเปรียบเทียบคุณภาพระหว่างเส้นบะหมี่สดที่เติมผงเห็ดจากเห็ดหูหนูกับเส้นบะหมี่สดที่เติมผงเห็ดจากเห็ดชิตาเกะ เพื่อหาเส้นบะหมี่สดที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและให้ประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้เป็นการเสริมคุณค่าของเส้นบะหมี่ให้เพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ร่างกาย แล้วก็ยังเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์