การสร้างและทดสอบคุณสมบัติของเข็มฉีดยาขนาดไมครอนจากวัสดุบริสุทธิ์เพื่อทำนายคุณสมบัติของเข็มฉีดยาขนาดไมครอนจากวัสดุผสม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานวุฒิ เศรษฐวรพันธุ์, เบญญาภา กุลภาศักดิ์, รักตะวัน ทวีลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีย์ สักยิ้ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เข็มฉีดยาขนาดไมครอนเเบบละลายได้จะละลายใต้ผิวหนังของผู้ใช้ ซึ่งสามารถเเก้ปัญหาขยะอันตรายเเละอาการกลัวเข็มของผู้ป่วยได้ เเต่เนื่องจากการสร้างเเละทดสอบเข็มฉีดยาขนาดไมครอนจากวัสดุชนิดต่างๆ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากเเละใช้เวลานาน คณะผู้จัดทำเลยต้องการสร้าง Model การทำนายคุณสมบัติบางประการของเข็มฉีดยาขนาดไมครอนจากวัสดุผสมจากคุณสมบัติของวัสดุบริสุทธิ์ เพื่ออำนวยความสะดวกเเก่การเลือกใช้วัสดุในการสร้างเข็มฉีดยาขนาดไมครอน