ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเคลือบเหล็กและสังกะสีด้วยน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดจากเปลือกว่านหางจระเข้ เปลือกเมล็ดมะขาม และใบกระสัง เพื่อช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชันในการเกิดสนิมเกลือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา วัชรดิษฐกุล, รัตนวดี พันจินา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา รักทอง, ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตลอดทั้งปี ส่งผลให้มีการเกิดสนิมเหล็กได้ง่าย ซึ่งทำให้มีการเสื่อมสภาพการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการผุพังของโลหะ ทั้งนี้การผุพังของโลหะในบางกรณีส่งผลไปถึงความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างและกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และการเกิดสนิมเหล็กบริเวณชายฝั่งทะเล มักจะมีความรุนแรงมากกว่าการเกิดสนิมเหล็กทั่วไป เนื่องจากมีไอออนของคลอไรด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของการเกิดสนิม วิธีการป้องกันสนิมที่สามารถทำได้คือการเคลือบด้วยสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อเหล็กสัมผัสกับน้าหรืออากาศโดยตรง

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เลือกน้ามันมะพร้าวซึ่งสามารถสกัดได้ง่ายและเป็นพืชท้องถิ่น มาผสมกับสารสกัดของพืชได้แก่ เปลือกว่านหางจระเข้ เปลือกเมล็ดมะขาม และใบกระสังซึ่งมีคุณสมบัติเป็น antioxidant ใช้ในการลดการยึดเกาะของน้ำเพื่อป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทำให้เกิดสนิมเกลือ