การตรวจจับคลื่นแรงโน้มถ่วงด้วย machine learning

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศกร แก้วใจดี, ชาญยุทธ ลิสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงนั้นเป็นสิ่งที่สามารถตรวจจับได้เมื่อ ค.ศ.2015 โดยในการตรวจสอบครั้งนึงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของมนุษย์มาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนที่น้อยมากของคลื่นความโน้มถ่วง ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นพบมัน ดังนั้นเราจึงจะตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงโดยใช้ machine learning ในการช่วยตัดสินใจเพื่อลดความลำบากในการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วง โดยการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงนั้นจะสามารถทำให้เราเข้าใจจักรวาลของเรามากขึ้นได้ เช่น เพื่อไขความลึกลับของการควบรวมดาวนิวตรอน และวัดการขยายตัวของจักรวาลได้ ซึ่งคลื่นความโน้มถ่วงนั้นยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายทั้งการนำไปใช้ประโยชน์และการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ