การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสกัดออกซาเลทจากผักพื้นบ้านภาคใต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญานิศ แป้นมี, นลินนิภา เรนเรือง, ณัฐชา อัครสุวรรณกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาถรภี ชูอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักพื้นบ้านภาคใต้ถือได้ว่าเป็นที่นิยมในการรับประทานเป็นอย่างมากเพราะมีสารต้านอนุมูล

อิสระเเละสารอาหารสูง เเต่ขณะเดียวกันก็ยังพบกรดออกซาลิกที่สามารถจับตัวกับโลหะจำพวกเเคลเซียม โซเดียม จะทำให้เกิดผลึกโลหะออกซาเลทซึ่งไม่ละลายน้ำเป็นสาเหตุในการเกิดโรคนิ่วในไตเเละกระเพาะปัสสาวะได้ ดังนั้นทางกลุ่มจึงสนใจที่จะศึกษาปริมาณออกซาเลตในผักพื้นบ้านภาคใต้ โดยจะทำการเปรียบเทียบ วิธีการหาปริมาณออกซาเลตในผักด้วยวิธีการไทเทรตและวิธีการตกตะกอน เพื่อเป็นข้อมูลในการรับประทาน ผักสดในปริมาณที่เหมาะสมต่อไป