ความสัมพันธ์ของจุดตาย เกมลูกเต๋า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชินภัทร ชูคำสัตย์, บูรพา จันทร์เกษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรทิพา เมืองโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน The end game of dice คือโครงงานที่เกี่ยวกับเกมส์การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ชนิดหนึ่งโดย ทีมใดลดแต้มลูกเต๋าลูกท้ายเป็นหนึ่งจะเป็นฝ่ายแพ้ วัตถุประสงค์ของโครงงาน

คือ 1) เพื่อศึกษาจุดตายของเกมส์ The end game of dice ทั้งหมดที่เป็นไปได้

  1. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของจุดตายที่เกิดจากการเล่นเกมส์ The end game of dice

3)เพื่อเขียนโปรแกรมตรวจสอบจุดตายของเกมส์ The end game of dice

วิธีดำเนินการทดลองโดย ทอยลูกเต๋า5 แต่ละลูกมีแต้มอย่างน้อย2แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม

แต่ละทีมผลัดกันลดแต้มลูกเต๋าลูกใดลูกหนึ่ง ซึ่งสามารถลดได้เท่าไหร่ก็ได้ ทีมใดที่ลดแต้มลูกเต๋าลูกสุดท้ายเป็นหนึ่งจะเป็นทีมที่แพ้บันทึกผลของจุดตายนั้น หาความเชื่อมโยงของจุดตาย จากนั้นเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจุดตาย