คณิตศาสตร์แสนสนุก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตม์ ลี้พงศ์ภัคธนโชติ, ชญานิศ ไข่มุกข์, นิราพร พละไกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจพร จันทรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันโลกของเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก คนเราทุกคนก็ต้องปรับตัวและพัฒนาตามเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้ก้าวทันโลก ทุกคนต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดนี้จะทำให้เกิดการแข่งขันทางการศึกษา ดังนั้นทุกคนควรจะพยายามพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถเทียมเท่าคนอื่น บางคนอาจไม่ได้รับความรู้ในห้องเรียนอย่างเต็มที่ ไม่มีเวลาในการไปศึกษาตามสถาบันกวดวิชาหรือขี้เกียจที่จะไปหาข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง หรือเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างแอพพลิเคชันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่เข้าถึงได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโหลดแอพ

โดยในแอพพลิเคชันนี้มีทั้งเนื้อหาสรุปของแต่ละเรื่องและโจทย์ปัญหาหลากหลายระดับ แต่ละเรื่องก็จะมีหลายเลเวลแตกต่างกันไปเพื่อสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้แอพ ผู้จัดทำจึงรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆและโจทย์มาไว้ในแอพพลิเคชัน เพื่อให้ทุกคนสามารถศึกษาและแก้ไขโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมจากห้องเรียน หรือเวลาเบื่อๆก็สามารถนำแอพพลิเคชันเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์นี้ขึ้นมาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

2.เพื่อฝึกทักษะทางกระบวนการความคิดในการแก้ไขโจทย์ปัญหา

3.เพื่อให้ผู้คนสามารถทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้หลากหลายประเภท และรู้สึกเพลิดเพลินไปกับแอพพลิเคชัน