การปรับปรุงพันธุ์สตรอว์เบอร์รี ด้วยวิธีการรวมโปรโตพลาสต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา วันสุข, ณัฏฐนิชา ศรีสุทโธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์, ชยรพ คงดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการรวมสายพันธุ์สตอเบอรีพันธุ์พระราชทาน 88 และพันธุ์พระราชทาน 80 โดยการใช้เทคนิคโปรโตพลาสต์ ซึ่งเป็นการรวมเซลล์ของทั้ง 2 สายพันธุ์ เป็นการรวมลักษณะทางพันธุกรรมของทั้ง 2 สายพันธุ์เข้าด้วยกันแล้วนําไปเพาะเลี้ยงในสภาวะปลอดเชื้อ และลงแปลงปลูกเพื่อ เก็บผลการศึกษาต่อไป ซึ่งทางผู้พัฒนาคาดการณ์ว่าจะสามารถแก้ไขจุดด้อยของทั้ง 2 สายพันธุ์ได้ไม่มากก็น้อย