ผลิตภัณฑ์เยลลี่ข้าวกข43 และเมล็ดบัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา คงเกตุ, ชนิตสิรี มะลิวรรณ, ปรีชรัศมิ์ ขาวประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวกข43 เป็นชื่อสายพันธุ์ข้าวขาวที่โดดเด่นเรื่องดัชนีน้ำตาลระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ จึงช่วยให้ร่างกายอิ่มนาน โดยไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูง และเมล็ดบัว เป็นธัญพืชที่มีแหล่งโปรตีนที่สูง การจัดทำโครงงานผลิตภัณฑ์เยลลี่จากข้าวกข43เเละเมล็ดบัว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของข้าวกข43 เเละส่วนผสมของเมล็ดบัว ต่อการเติมสารคาร์ราจีเเนนเเละเจลาติน โดย นำส่วนผสมของข้าวกข43เเละส่วนผสมของเมล็ดบัวมาผสมเข้าด้วยกัน เติมคาร์ราจีเเนนเเละเจลาตินในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากนั้นนำมาวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการทดสอบความชอบของกลุ่มเป้าหมาย