การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นห่อผลฝรั่งจากเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการย้อมหลากสีจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จรรยพร ตันตีบ, นลินนิภา ท้าวพรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกต้นฝรั่งประสบปัญหากำจัดขยะจาก ถุงห่อผลฝรั่ง เนื่องจากส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติกทำให้ไม่ สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติทางคณะผู้จัดทำเลยเกิดความคิดที่จะทำถุงห่อชีวภาพที่มาจากเส้นใย ผักตบชวาโดยจะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถุงห่อผลฝรั่ง ที่ได้จากเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการย้อมสีจากธรรมชาติ