เครื่องมือติดตามสกุลเงินดิจิตัล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ ศฤงคาร์นันต์, วรากุล วงศ์กุญชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะภัย ชลธาร, คณิศร เสมพืช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเครื่องมือติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิตัล เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันและพื้นที่ทำงานที่ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมที่เกิดขึ้นในโลกของสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ โครงการนี้มุ่งหวังที่จะสนับสนุนผู้ใช้งานและนักลงทุนในการทำการซื้อขาย, การลงทุน, และการเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิตัล อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด โครงการเครื่องมือติดตามธุรกรรมสกุลเงินดิจิตัล จะเสนอให้ผู้ใช้งานและผู้ตรวจสอบธุรกรรม เช่น นักทดสอบเจาะระบบ(penetration tester)และมืออาชีพมีทรัพยากรที่จำเป็นในการติดตามและการจัดการกับสกุลเงินดิจิตัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โครงการนี้มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนสกุลเงินดิจิตัลที่เข้มแข็งและสร้างความเข้าใจในระบบนี้ในระดับกว้างขวาง โดยที่ตัวเเอปพลิเคชั่นจะใช้การสร้างเเบบ webapp เเละมีการดึง API จากหลากหลายสกุลเงินดิจิตัลมาเข้าระบบเพื่อเเสดงผลของการทำธุรกกรมของผู้คนทั่วโลกเเละจัดเรียงเป็นลำดับในการค้นหาเพื่อให้ง่ายขึ้นคล้ายกับฟีเจอร์ของ oxt.me เเต่จะมีการสร้างเเถบวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม รวมทั้งการบันทึกข้อมูลของอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆของสกุลเงินดิจิตัล เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเสริมเเก่ผู้ใช้งานที่มีความสนใจอย่างลึกซึ้งด้วย