เครื่องล้างหอยแครง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพิชญา ไพรญาฮก, ธัญรดา ทองสกุล, กนกรดา อินต๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอยแครงเป็นอาหารทะเลอีกอย่างนึงที่นิยมรับประทานกันเป็นอย่างมาก และยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย

ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือเศษดินเศษโคลนเพราะโดยธรรมชาติหอยแครงฝังตัวอาศัยอยู่ตามโคลน และวิธีล้างหอยแครงในปัจจุบันคือใช้แปรงขัดเปลือกหอยทีละเปลือกซึ่งต้องใช้เวลานานและอาจได้รับการบาดเจ็บอีกด้วย

ทางคณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์เครื่องทำความสะอาดหอยแครง เพื่อลดระยะเวลาในการทำความสะอาดหอยแครง โดยการติดวัสดุขัดถูด้านข้างในตัวเครื่องเพื่อขัดถูหอยแครง พร้อมกับติดใบเกลียวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขัดถู และใช้น้ำฉีดในระหว่างการทำความสะอาดอีกด้วย