การศึกษาและทดลองคุณสมบัติของลิ้นทะเลเพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวรินทร์ เอี่ยม​วิสูตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุไร บุตรไสว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลิ้นทะเล หรือ กระดองปลาหมึก เป็นส่วนที่แข็งอยู่ภายในลำตัวของสัตว์ในไฟลัมมอลลัสคา จำพวกหมึกโดยเฉพาะหมึกกระดองมีลักษณะเป๋นแผ่นหินปูนแข็งรูปกระสวยแบนสีขาวเนื้อซุยและช่องว่างภายในยังมีของเหลวและแก๊สบรรจุอยู่ช่วยในการพยุงตัว สามารถพบได้ตามชายหาดทั่วไปหรือไม่บางที่เราอาจจะเห็นลิ้นทะเลติดมากับกองขยะที่ถูกคลื่นสัดขึ้นมา ในทางการแพทย์แผนไทยจะน้ำมาบดเป็นผงเพื่อนำมาทำเป็นตัวยาขัดและยาสีฟัน อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งแคลเซียมสำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทางเราจึงนำมาปรับใช้เพื่อทำการทดลองโดยการทำในรูปแบบของสบู่โดยที่ลิ้นทะเลเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีความเป็นเบสเราจึงนำมะขามเปียกมาผสมเข้าด้วยกันเพราะมะขามเป็นกรดเพราะฉะนั้นค่าphจะมีค่าเป็นกลางเหมาะกับการใช้ในการทดลองกับใบหน้า ขั้นตอนการทำคือนำกลีเซอร์รีนมาละลายหลังจากนั้นนำผงลิ้นทะเลมาใส่รวมถึงน้ำมะขามเปียกโดยเราจะกำหนดตัวแปลในการใส่หลังจากนั้นนำมาขึ้นรูป (ถ้าการทดลองครั้งแรกไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะปรับสูตรใหม่คือการเพิ่มหรือลดปริมาณตัวแปล เป็นต้น ) และจุดประสงค์หลักคือการให้ชาวประมงเห็นคุณค่านำมาใช้ประโยชน์รวมถึงการช่วยลดขยะทางทะเล