การสกัดสารอะดีโนซีนจากใบมะยมสำหรับพัฒนาเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรเดช มีเดช, วรัญญู โชคเชาว์วรรธน์, พสธร เพชรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันวิสา นฤมิตวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปัจจุบันปัญหาการใช้สารฟอร์มาลีนมีอยู่มาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคผู้มากทางเราจึงทำการพัฒนาเป็นเซ็นเซอร์ที่สกัดจากสารชีวภาพในใบมะยม พวกเราหวังว่าโครงการของเราจะมีประโยชน์ต่อสังคมไม่มากก็น้อย