การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Capsules และ EM ball จากขมิ้นชัน ใบหม่อนและยอดชะอม ที่มีผลต่อการกำจัดลูกน้ำยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชมน เหนือคลอง, สุพนิต สิทธิชัย, ณชพัฒน์ ด้วงกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Capsules และ EM ball จากขมิ้นชัน ใบหม่อน และยอด-ชะอม ที่มีผลต่อการกำจัดลูกน้ำยุง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต Capsules และ EM ball จากขมิ้นชัน ใบหม่อน และยอด-ชะอม ในการกำจัดลูกน้ำยุง และเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Capsules และ EM ball จากขมิ้นชัน ใบหม่อน และยอดชะอม ในการกำจัดลูกน้ำยุง โดยมีวิธีการทดลอง คือ นำขมิ้นชัน ใบหม่อน และยอดชะอม อบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อน Hot air oven ที่อุณหภูมิ 80 องศา ขมิ้นชันอบเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ใบหม่อน 6 ชั่วโมง และยอดชะอม 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้งสนิท แล้วนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่นแห้งจนเป็นผงละเอียด นำพืชมาบรรจุ Capsules ด้วยช้อนตวงอย่างละ 30 แคปซูล และนำผงพืชมาผสมกับ รำละเอียด รำหยาบ ดินร่วน ในปริมาณที่เท่ากัน จากนั้นใส่กากน้ำตาลและหัวเชื้อ EM ปั้นเป็นก้อนเล็ก ๆ จำนวน 30 ลูก ในปริมาณที่เท่ากับ Capsules เตรียมลูกน้ำ 10 ตัว/บีกเกอร์/พืช เติมน้ำ 200 มิลลิลิตร ใส่ Capsules และ EM ball ในบีกเกอร์จำนวน 3 เม็ด/บีกเกอร์ ทำการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง สังเกตระยะเวลาในการตายของลูกน้ำทุก ๆ 12 ชั่วโมง ประมาณ 3 วัน พร้อมบันทึกผลการทดลอง

จากการทดลองศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Capsules และ EM ball จากขมิ้นชัน ใบหม่อน และยอดชะอม โดยพืชทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุงและสามารถนำมาแปรรูปโดยวิธีการอัด Capsules และผสม EM ball ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดลูกน้ำยุงได้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความเข้มข้นของสาร ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพพบว่า Capsules จากขมิ้นชัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำยุงมากที่สุด เพราะในขมิ้นชันมีสารเคอร์คิวมินอยด์ ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำยุง