หูฟังสำหรับคนพิการทางหู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวเดช แร่วงค์คต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ช่วยเหลือผู้พิการทางหู จุดประสงค์คืออยากให้ได้ยินเหมือนที่คนปกติได้ยิน