ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้ป่วยขาเทียมผ่านเซนเซอร์แรงกระแทกโดยเเจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซาซาน่า ยอดรัก, อามานี่ หมันล๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกายแก้ว มุณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการล้มของผู้ป่วยขาเทียม โดยการนำเซนเซอร์แรงกระแทกไปติดตั้งในขาเทียมที่เราได้ทำขึ้นจากเกลียวกระป๋องและฝาขวดพลาสติก เมื่อผู้ป่วยมีการล้มจะมีการแจ้งเตือนไปยังแอพลิเคชั่นไลน์ของญาติผู้ป่วย เพื่อช่วยแจ้งเตือนเหตุการที่ผู้ป่วยขาเทียมล้มเมื่ออยู่คนเดียวได้อย่างทันท่วงที ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นนวัตกรรมระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้ป่วยขาเทียมผ่านเซนเซอร์แรงกระแทกโดยแจ้งเตือนผ่านแอพลิเคชั่นไลน์