อุปกรณ์เตือนการสัปหงกขณะขับรถโดยใช้ Accelerator Sensor

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายธนาดล สุขแจ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพรัตน์ แสงฤทธิ์, ธัชพล เวชพิทักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การหลับในเป็นภาวะหลับระยะสั้นๆ(Microsleep)เป็นปรากฏการณ์การสับสนระหว่างการหลับและตื่น โดยจะมีการหลับเข้ามาแทรกระหว่างการตื่นอย่างฉับพลันโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาประมาณ 1-2 วินาที

ผู้ที่อยู่ในภาวะหลับในจะมีอาการหาว เพลีย มึนศรีษะ ตาปรือ และจะมีอาการสัปหงก

การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีสาเหตุมาจากการหลับในมากเป็นอันดับ3 โดยในปี พศ.2564 ที่ผ่านมาอุบัติเหตุจากการหลับในเกิดขึ้นจำนวน 1,052 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 131 ครั้งอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นถึง 14.22%

จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำได้คิดค้นเครื่องเตือนการสัปหงกจากการหลับในโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความเอียงเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่สร้างความเสียงหายแก่ตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆด้วย