ระบบการแจ้งเตือนเหรียญคริปโตอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุชา แก้วมาเมือง, ดลธรรม เจริญธรรมกิจ, กัลยรัตน์ รัตนคูหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชฏ์รวิพร นิยมชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.มัธยมตากสินระยอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จะทำบอทไลน์ที่สามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนราคาของเหรียญคริปโตและสามารถแปลงดอลลาร์เป็นบาทอย่างแม่นยำและมีฟังก์ชั่นอื่นๆ

ที่ช่วยในการดูราคาเหรียญคริปโตและคำนวณจำนวนเงินที่มีสามารถซื้อเหรียญได้กี่เหรียญหรือขายเหรียญได้กี่บาทหรือกี่ดอลลาร์