ปัญญาประดิษฐ์สำหรับแปลงภาพการออกแบบเป็นโค้ดภาษาhtml

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีธัช จักนามน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชฏ์รวิพร นิยมชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.มัธยมตากสินระยอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์มหาศาล การสร้างเว็บไซต์นั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือการเขียนโค้ดสร้างเว็บไซด์โดยต้องใช้ภาษาhtml ในการออกแบบซึ่งก่อนการออกแบบนั่นต้องมีการออกแบบแบบร่างไว้ก่อนที่จะนำมาเขียนจริง ซึ่งในขั้นตอนการเขียนโค้ดภาษา html นั้น ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้เป็นแบบที่เราร่างเอาไว้ ทางผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้จัดทำ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับแปลงภาพการออกแบบเป็นโค้ดภาษา html ทางผู้จัดทำได้สร้าง Dataset ที่มีลักษณะเป็นลายมือเขียนและ mapping ตัวโค้ดให้มีขนาดเล็กลงเรียกว่า DSL และเทรนตัวโมเดลโดยใช้เทคนิค Attention และ Encoder Decoder ทำการแปลงรูปภาพและตัว DSL ให้กลายเป็นเวกเตอร์และใส่เข้าไปในโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ทำเปรียบเทียบกัน หาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดย Encoder Decoder ได้ประสิทธิภาพสูงถึง 94% เมื่อวัดคะแนนด้วย BLEU-1 แต่ Attention ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าใน BLEU-2 BLEU-3 BLEU-4 BLEU-5 และเราได้สร้างเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับวาดรูปเว็บไซด์ที่ต้องการ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์วาดภาพในตัวแอปพลิเคชั่นและจะแสดงผลออกมาเป็นโค้ดภาษา html เหมือนที่ออกแบบไว้ในภาพวาด ทำให้เขียนโค้ดได้ไวมากยิ่งขึ้นทำให้ช่วยลดเวลาในการทำงานนั้นๆลงและประหยัดงบประมาณไปได้