สารสกัดสมุนไพร 5 ชนิด ต่อการยับยั้งเชื้อเเบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศกนก ศิริประทุม, วิลาสินี วงษ์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธมลวรรณพร โพธิกมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.มัธยมตากสินระยอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเราพบสมุนไพรไทยหลายชนิดแต่ทว่ากลุ่มสมุนไพรไทยที่พวกเราเลือกมา5ชนิดนั้นได้แก่ สมอไทย ยี่หร่า ฝาง อบเชย สามารถใช้ในการยับยั้งเชื้อEscherichia coli และ Staphylococcus aureusได้ โดยเราจะสกัดสมุนไพรไทย5 ชนิดโดยใช้เอนานอล95%ในการสกัด