ประสิทธิภาพของยางไม้ป่าเทียมในการดูดซับโลหะและคราบน้ำมันในแหล่งน้ำทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมิกา นุธรรม, รวิภา คงทน, ชยากรณ์ มะตะโก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กีรติ ทะเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แหล่งน้ำทางการเกษตรมีโลหะหลายชนิดเจือปน ส่งผลเสียต่อสุขภาพของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีคราบน้ำมันลอยอยู่บริเวณผิวน้ำ ส่งผลให้น้ำเสีย ทางทีมงานจึงสร้างแผ่นดูดซับโลหะและคราบน้ำมันในแหล่งน้ำทางการเกษตรจากยางไม้ป่าเทียม ที่มีเรซิน กัมส์และลาเทกซ์ เป็นส่วนประกอบประกอบ จึงสามารถดูดซับโลหะและคราบน้ำมันได้