การหาตำเเหน่งของจุดในรูปทรงปริซึมฐานสี่เหลี่ยมใดๆที่ทำให้ผลรวมระยะทางจากจุดที่ต้องการไปยังจุดยอดน้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรภัทร ภูริภัทรพันธุ์, ธีร์จุฑา สุวรรณพฤกษ์, รัชชานนท์ ทองชนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่องการหาตำเเหน่งของจุดในสี่เหลี่ยมสี่มิติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์จุดของเเฟร์มาในสามมิติ เเละเป็นปัญหาที่น่าสนใจซึ่งยังไม่ถูกพิสูจน์เพื่อหาจุดนี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีความสัมพันธ์ของด้านเเละมุมที่น่าพิศวง กลุ่มเราจึงได้ศึกษาเพื่อหาความจริงเกี่ยวกับจุดนั้น โดยการพิสูจน์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ