อ่างล้างจานแบบใช้น้ำหมุนเวียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน ขุนราช, วาสิฏฐี วัชชะวิพุธ, ศุภวุฒิ จุลสัตย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาติ บุญสนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่องล้างจานโดยใช้น้ำหมุนเวียนเป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์โดยรณรงค์การประหยัดน้ำเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จากการล้างจานซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันของชีวิตของคนเราในปัจจุบันโดยการล้างจานจะเเบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการล้างเศษอาหารจานที่ผ่านการใช้งานแล้วโดยใช้น้ำที่ผ่านการกรอง และขั้นตอนที่2ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานแล้วนำมาวางในอ่างสำหรับล้างจานขั้นตอนสุดท้ายโดยใช้น้ำประปาสะอาดจะชำระล้างน้ำฟองออกและไหลลงสู่กระบวนการกรองและน้ำที่ผ่านการกรองนี้จะถูกเก็บไว้ในที่เก็บน้ำรอการล้างเศษอาหารจากจานในครั้งถัดไป จากการสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้และได้ผ่านการทดลองใช้ทำให้สามารถลดปริมาณน้ำในการล้างจานได้เป็นจำนวนมาก สามารถนำม่ใช้ในครัวของร้านอาหารที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากในการล้างจาน ในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยเเล้ง เช่น ภาคอีสาน หรือบนเกาะต่างๆที่ต้องใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด