การประยุกต์ใช้แบคทีเรียเซลลูโลสที่เคลือบด้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นแผ่นปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร รัตนบุรี, รติมา ศิริกาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์, วิบูลย์ ป้องกันภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการประยุกต์ใช้มะพร้าว พืชท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เพื่อเคลือบแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสที่ได้จากการหมักเชื้อ Komagataeibacter nataicola กับน้ำมะพร้าวซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ นำมาประยุกต์ใช้เป็นแผ่นปิดแผล ซึ่งอาศัยสมบัติของน้ำมันมะพร้าวที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อ ทำการทดสอบกับ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ซี่งเป็นเชื้อที่พบได้ในแผลไฟไหม้และส่งผลให้แผลเน่าพุพองและมีน้ำหนอง มีวิตามิน E ช่วยในการสมานแผล และสมบัติการอุ้มน้ำของแผ่นเซลลูโลสที่ทำให้แผลชุ่มชื้นไม่แห้งตึง ลดอาการปวดแสบปวดร้อนของบาดแผล และเป็นการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี