อุปกรณ์ดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตเเบบพกพาได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลทรัพย์ ทรัพย์มี, กษิดิ์เดช สวัสดิสาร, ภรภทร ชูวาลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาฝุ่นควันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคต่างๆ ของประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานหลายสิบปี เป็นปัญหาทั้งระยะสั้นเเละยาวต่อสุขภาพของประชากรในพื้นที่ สูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว รวมถึงประเทศขาดความเชื่อมั่นในด้านการกำจัดมลพิษ โดยที่ปัญหาฝุ่นควัน ส่วนใหญ่จะเกิดในฤดูร้อน หรือหนาวที่มีน้ำน้อย ซึ่งจะเเก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศด้วยการฉีดพ่นละอองไอน้ำให้ดึงฝุ่นลงมาบนพื้นดิน เเต่เป็นวิธีที่ไม่เหมาะที่จะใช้หากเป็นช่วงน้ำน้อย อีกทั้งฝุ่นที่ถูกดึงลงมาหากไม่ทำการชำระล้างไปจากผิวพื้นดิน เมื่อเเห้งก็อาจกลับขึ้นมาในอากาศอีกครั้ง ผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะพัฒนาอุปกรณ์ดักจับฝุ่นในอากาศโดยไม่ต้องใช้น้ำเเละมีประสิทธิภาพสูง นั่นคือหยิบหลักการฟิสิกส์ขั้นพื้นฐานคือไฟฟ้าสถิตมาประยุกต์ใช้ หลักการคร่าวๆ คือสร้างสนามไฟฟ้าระหว่างเเผ่นตัวนำสองเเผ่นโดยให้ความต่างศักย์สูงเข้าไป เเล้วให้อากาศที่มีฝุ่นไหลผ่าน อากาศจะเจอกับประจุอิเล็กตรอนที่เเตกตัวมาจากเเผ่นที่เป็นศักย์ลบ จนอากาศเเตกตัวให้อิเล็กตรอน โดยที่อิเล็กตรอนเหล่านั้นจะวิ่งไปจับกับฝุ่นละออง หรือเเบคทีเรียเเละสปอร์ของฟังไจบางชนิดในอากาศ จนฝุ่นเหล่านั้นมีสภาพเป็นประจุลบ จึงถูกดึงเข้าหาเเผ่นที่เป็นประจุบวกด้วยเเรงไฟฟ้า ด้วยวิธีนี้จึงเป็นการกำจัดฝุ่นละอองเเละเเบคทีเรียบางชนิดในอากาศได้นั่นเอง เเละทางผู้พัฒนาพยายามที่จะพัฒนาอุปกรณ์ให้มีราคาไม่สูงมากนักเพื่อที่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจประดิษฐ์เครื่องตามรูปเเบบที่ต้องการจับต้องได้โดยง่าย

เราจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้อุปกรณ์ให้ประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นมากที่สุด ต้องสามารถดักจับฝุ่นได้หลายขนาด เเละทำการศึกษาว่าสามารถจับเเบคทีเรียหรือสปอร์ของฟังไจ ชนิดใดได้บ้างมากน้อยเพียงใด เพื่อเพิ่มขอบเขตการใช้งานอุปกรณ์ไปอีก ในส่วนของขั้นตอนการพัฒนานั้นมีการใช้ microcontroler เเละ sensor หลายๆตัวร่วมกันเพื่อวัดผลการทดลองอย่างเเม่นยำ (มีการทดลองเนื่องจากการศึกษาปัจจัยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ได้)