ปลาน้ำดี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริลักษณ์ ควนวิลัย, กมลลักษณ์ สังการ, สยาม เอี้ยวเหล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรีย์ ลันดา, อิงอร รักษ์ขาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปลาคราฟ เป็นปลาที่มีมูลค่าสูง โดยปลา 1 ตัว มูลค่า 1,000,000 บาท ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงจะเลี้ยงเป็นบ่อ ผู้เลี้ยงจึงมักประสบปัญหาอุณหภูมิของน้ำไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงปลา ปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมถึงขยะในบ่อ ซึ่งส่งผลให้ปลาตาย ทำให้ผู้เลี้ยง ขาดทุนหลาย 10 ล้านบาท เราจึงคิดค้นนวัตกรรม Good quality for Ornamental fishes เพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้เลี้ยงปลาสวยงามพบเจอ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เลี้ยงปลาสวยงาม โดยที่ไม่ต้องเสียเงินหาคนมาดูแลบ่อปลา